Velkommen til H/F Harekær

 

 

Kørsel på vores veje

Vi oplever i øjeblikket flere og flere motorkøretøjer kører med alt for høj hastighed på begge vores veje - Store Harekærvej og Lille Harekærvej.

Vi har i foreningen efter hånden mange børn og mange af dem i den cykel dygtige alder, så når de kommer kørende ud fra rotunderne på deres cykel er de en udsat gruppe.

Andre børn er på vej over til legepladsen og vi ved, at focus så kun er rettet mod legeoladsen. 

Bestyrelsen henstiller derfor alle om at kører med moderat hastighed på vores veje.

 

Husholdningsaffald

Vi henstiller til, at alt husholdningsaffald smides op i de grønne affaldscontainere og ikke ved siden af på fliserne eller græsset. Glas og papir skal smides i de respektive cuber der står ved foreningshuset.

Pap og øl/sodavands dåser skal afleveres på Brøndby Kommunes Genrugsplads Sydgårdsvej 21, 2605 Brøndby. der er åben i havesæsonen kl. 09.00 til kl. 17.00 alle dage. 

Præmiehaver 2016

 

Skulle du være interesseret i at se hvilke 12 haver der i år er indstillet til bedømmelse her i 2016 se besøg Havesidene og vælg Præmiehaver.

Byggeri i Harekær

Du skal altid ansøge "Bestyrelsens tilladelse til byggeri" Se under fanen "Værd at vide" Herfra kan udskrives byggelinier og plantegninger.

H/F Harekær er en populær og efterspurgt kolonihaveforening, hvorfor der er stor efterspørgelse efter ledige haver. Se mere under "HAVESALG"