Her på siden kan du læse om bestyrelsens tilladelse til byggeri i foreningen.

Før du søger.

Inden du søger tilladelse til byggeri, skal du være opmærksom på følgende:

Sammen med ansøgningen, som skal ske via foreningens hjemmeside, skal der fremsendes forskellige tegninger og oplysninger.

1. Oplysninger

Oplysninger om byggeriets omfang, det vil sige, hvad byggesagen vedrører f.eks. nybygning/tilbygning, hvor stor, altså m2, hvilke materialer, der anvendes.

Disse oplysninger kan skrives i feltet ”Beskrivelse af byggearbejdet” på skemaet.

Anmodning om byggetilladelse.

2. Tegninger

Plantegning i målestoksforhold 1:100 med angivelse af mål på det eksisterende byggeri og den påtænkte tilbygning, som vises, hvis det kan lade sig gøre, i en afvigende farve.

Indgives ved nybyggeri, tilbygning, skur/udhus, drivhus, legehus samt overdækket terrasse.

Snittegning i målestoksforhold med angivelse af højde til tagryg, facadehøjde og taghældning.

Indgives ved nybyggeri og tilbygning, såfremt tilbygning sker til et hus, der i forvejen har saddeltag.

Facadetegning i målestiksforhold 1:100 med angivelse af bygningens placering på haveloddet og med angivelse af højde over terræn.

Indgives ved nybyggeri, tilbygning og overdækket terrasse.

Situationsplan i målestoksforhold 1:100 visende alle bygningers placering på haveloddet og med angivelse af afstande mellem bygningerne og afstande til skel.

Indgives ved alle former for byggeri.

Klik her og se 3 tegningstyper, Facade, Snit og Plantegning

Klik her og se eksempel på situationplan

Klik her og se Brandsikringsskitse

Plantegninger

Herfra kan du se eller udskrive plantegninger, til brug for ansøgning om byggetilladelse.

Tegningerne er udarbejdet for at fremme forståelsen for bebyggelse og placeringer i kolonihaven.

Størrelse på bebyggelse.

Placering af bebyggelse indenfor byggelinje

Placering af bebyggelse udenfor byggelinje

Branddsikring - EI 60 Konstruktion

Konstruktion af Faskine

Spørg bestyrelsen hvis du er i tvivl!