Vi henstiller til, at alle havelejere i Harekær er med til at holde vore områder rene og pæne. Benyt derfor vort eget affaldssystem eller Brøndby Kommunes genbrugsstation som ligger på Sydgårdsvej 21, 2605 Brøndby.

Det er vigtigt for at holde antallet af rotter på et absolut minimum, at henstille til, at alt husholdningsaffald smides op i de grønne affaldscontainere, som er placeret ved hver rotunde og IKKE ved siden af på fliserne eller på græsset.

Er du i tvivl om hvorledes dit affald skal håndteres, kan du få information ved at læse foreningens affaldsguide på nedenstående link.

Du kan læse eller downloade foreningens ordensregler her