Da foreningen ikke længere benytter sig af ordningen med kollektiv forsikring, er det pålagt den enkelte havelejer selv at sørge for dette.

Den enkelte havelejer skal selv sørge for forsikring, og der skal som minimum være brandforsikring på havehuset. Hjælp til forsikringsspørgsmål kan fås ved henvendelse til formanden.