Håndtering af affald

Har du affald som du er i tvivl om hvor du skal afleverer det er der hjælp at hente her. 

Tryk på det enkelte billed og se hvor beholderen er placeret og hvad den bruges til.