Kørsel på vores veje

Kørsel på vores veje

Vi oplever i øjeblikket, at flere og flere motorkøretøjer kører med alt for høj hastighed på begge vores veje - Store Harekærvej og Lille Harekærvej.

Vi har i foreningen efterhånden mange børn, og mange af dem er i den cykeldygtige alder, så når de kommer kørende ud fra rotunderne på deres cykel, er de en udsat gruppe.

Andre børn er på vej over til legepladsen - og vi ved, at focus så kun er rettet mod legepladsen. 

Bestyrelsen henstiller derfor alle om at køre med moderat hastighed på vores veje.

Et udvalg af billeder fra årets Petanque-turnering (Klik på et biledet og se det i større størrelse)

H/F Harekær er en populær og efterspurgt kolonihaveforening, hvorfor der er stor efterspørgelse efter ledige haver. Se mere under "HAVESALG"

Kontakt til hjemmesiden med spørgsmål eller gode ideer, klik her  web.harekaer@gmail.com