Før du søger

Før du søger

Før du søger

Inden du søger tilladelse til byggeri, skal du være opmærksom på følgende:

Sammen med ansøgningen, som skal ske via foreningens hjemmeside, skal der fremsendes forskellige tegninger og oplysninger.

1. Oplysninger

 Oplysninger om byggeriets omfang, det vil sige, hvad byggesagen vedrører f.eks. nybygning/tilbygning, hvor stor, altså m2, hvilke materialer, der anvendes.

Disse oplysninger kan skrives i feltet ”Beskrivelse af byggearbejdet” på skemaet

Anmodning om byggetilladelse.

 

2. Tegninger

Plantegning i målestoksforhold 1:100 

med angivelse af mål på det eksisterende byggeri og den påtænkte tilbygning, som vises, hvis det kan lade sig gøre, i en afvigende farve.

Indgives ved nybyggeri, tilbygning, skur/udhus, drivhus, legehus samt overdækket terrasse.

Snittegning i målestoksforhold med angivelse af højde til tagryg, facadehøjde og taghældning.

Indgives ved nybyggeri og tilbygning, såfremt tilbygning sker til et hus, der i forvejen har saddeltag.

Facadetegning i målestiksforhold 1:100 

med angivelse af bygningens placering på haveloddet og med angivelse af højde over terræn.

Indgives ved nybyggeri, tilbygning og overdækket terrasse.

 

Situationsplan i målestoksforhold 1:100

visende alle bygningers placering på haveloddet og med angivelse af afstande mellem bygningerne og afstande til skel.

Indgives ved alle former for byggeri.

 

Klik her og se 3 tegningstyper, Facade, Snit og Plantegning

Klik her og se eksempel på situationplan

Klik her og se Brandsikringsskitse

Et udvalg af billeder fra årets Petanque-turnering (Klik på et biledet og se det i større størrelse)

H/F Harekær er en populær og efterspurgt kolonihaveforening, hvorfor der er stor efterspørgelse efter ledige haver. Se mere under "HAVESALG"

Kontakt til hjemmesiden med spørgsmål eller gode ideer, klik her  web.harekaer@gmail.com